Doanh nghiệp nhỏ — Định giá thân thiện

Chúng tôi đang cung cấp Gói miễn phí hào phóng và các gói định giá Tiêu chuẩn & Cao cấp giá cả phải chăng sẽ giúp bạn phát triển với

Basic

0 Hàng năm
Tư vấn trực tuyến
100 Người bệnh
Lời khuyên
Chuẩn đoán
100 Đơn thuốc
Các cuộc hẹn
Trang hồ sơ
5 Nhân viên
1 Phòng khám
Lựa chọn gói

Standard

2000000 Hàng năm
Tư vấn trực tuyến
200 Người bệnh
Lời khuyên
Chuẩn đoán
500 Đơn thuốc
Các cuộc hẹn
Trang hồ sơ
20 Nhân viên
2 Phòng khám
Lựa chọn gói

Premium

5000000 Hàng năm
Tư vấn trực tuyến
Người bệnh
Lời khuyên
Chuẩn đoán
Đơn thuốc
Các cuộc hẹn
Trang hồ sơ
Nhân viên
Phòng khám
Lựa chọn gói